Dansarkiv

 

Vecka

Grundkurs/Nybörjare

Sön 14.00-15.30

Tis 18.00-19.30

Nivå 1

Sön 15.45-17.15

Tis 19.30-21.00

Smurfhits

Sön 17.15-18.45

Nivå 2-3

Sön 19.00-20.30

5 sön

6 tis

6 sön

7 tis

7 sön

8 tis

8 sön

Inställt

Inställt

Inställt

Inställt

9

10

Repetiton

Repetition

Repetition

Repetition

11

12

13

Påsklov

Påsklov

Påsklov

Påsklov

14

15

16

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition

 

HT 2018 Älvängen

Vecka

 

Grundkurs/Nybörjare

Sön 14.00-15.30

Tis 18.00-19.30

Nivå 1

Tis 19.30-21.00

 

Nivå 2

Sön 17.15-18.45

 

Nivå 3

Sön 15.45-17.15

 

Smurfhits

Sön 19.00-20.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT 2018 Kungälv

Vecka

Grundkurs/Nybörjare

torsdag 18.00-19.30

 

Nivå 1

torsdag 19.30-21.00

Smurfhits

måndag 18.00-19.30

Nivå 2-3

måndag 19.30-21.00

6

7

8

Inställt

Inställt

9

10

Repetiton

Repetiton

11

Repetiton

Repetition

12 OBS Fredkullasalen

på torsdagen

13

Påsklov

Påsklov

14

Påsklov

Påsklov

15

16

Repetition

Repetition

17

Repetition

Repetition

 

 

 

HT 2018 Kungälv

Vecka

Grundkurs/Nybörjare

torsdag 18.00-19.30

Nivå 1

torsdag 19.30-21.00

Nivå 2

måndag 18.00-19.30

Nivå 3

måndag 19.30-21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved | Design by Natalie