Stegbeskrivning

Stegbeskrivning på svenskaI Linedance förekommer olika karaktärer av danser. Grundstegen är de samma i alla karaktärer men man dansar dem på olika sätt, beroende på dansens karaktär. Det finns också olika svårighetsgrader i linedance men stegen är alltid de samma.


Det finns tusentals olika danser, och det kommer nya varje dag. Det är viktigt att ha klart för sig att linedance är en färskvara och att man måste hålla sig igång och uppdaterad.


Till varje dans finns ett stegschema som i detalj förklarar hur dansens skall dansas. Beskrivningarna kan vara svåra att läsa om man inte är van vid det. Stegbeskrivningarna är alltid skrivna på engelska. På stegbeskrivningarna står allt du behöver veta om dansen; hur många counts (taktslag) och väggar den är på, vem som har koreograferat den och till vilken musik den är koreograferad, eventuellt andra musikförslag och sist, men inte minst, alla steg. Dels med en "snabb-förklarande" rubrik, och dels med varje steg förklarat i detalj.


Nedan kommer förklaringar på svenska på många av de steg som används inom linedance.


Ball change        En snabb vikt ändring från trampdynan på ena foten till den andra. Denna rörelse kommer oftast efter en kick eller en 

                           touch/point. Ball change används i många stegkombinationer t.ex:

                           Kick Ball Change

        Heel Ball Change

        Kick Ball Cross

        Kick Ball Point

        Kick Ball Step


Body Roll            Kan göras framåt, bakåt eller i sidled. En rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel.


Brush                  Att svepa trampdynan mot golvet.Bump                  Att vicka på höften åt höger, vänster, framåt eller bakåt.

(Hip Bump)Cha Cha              Det är tre steg som görs på 2 takter och räknas t.ex.1&2


Charleston         Görs i fyra takter:

                          1. Peka framåt med ex. höger tå.

       2. Sätt bak höger fot strax bakom vänster.

       3. Peka bakåt med vänster tå.

       4. Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.


Chassé               Ett synkoperat 3 stegsmönster. Shuffle i sidled.


Coaster step      Ett 3 stegs mönster som man kan göra både framåt och bakåt, t.ex vänster coaster step bakåt:

                Kliv bakåt med vänster fot

                Sätt höger fot intill vänster

                         Kliv fram på vänster

                         Räkningen för coaster step är vanligt vis synkoperat (1&2) men kan även räknas 1, 2, 3 då kallas det slow coaster step


Cross                Höger eller vänster fot korsar över den andra, antingen framför eller bakom.

                                  Cross left: Korsa höger fot framför vänster fot.

                                  Cross right: Korsa vänster fot framför höger fot.


CW                   Clockwise = Medsols.

CCW                 Counter Clockwise = Motsols.


Drag/Draw      Att sakta föra den fria foten intill den andra som bär vikten med flexat knä.


Flick                 En skarp, snabb kick bakåt eller åt sidan med sträckt vrist och böjt knä.


Freeze              Stillestånd, ingen rörelse. Samma som Hold.


Full Turn           Vänd ett helt varv på två takter


Grapevine       En 3 stegs kombination till ena sidan. Den avslutas alltid med en 4:de valfri takt som kan vara touch, kick. Point, 

(vine)             brusch,  hitch, scuff etc.   

                       1. Kliv med höger fot till höger

                       2. Korsa vänster fot strax bakom höger

                       3. Kliv med höger fot till höger

                       4. valfri se ovan

                       Om kombinationen är mer än 2 korsande steg  kallas steget för Weave 

                       Turning Vine: En turning vine är en kombination som består av en vine med en ¼ eller en ½ vändning på takt 3.

                       Rolling Vine: En rolling vine är en variation där man samtidigt snurrar 360º

                       På takt 1 vrider man  ¼ varv, på takt 2 vrider man ½ varv och på takt 3 vrider man ¼ varv.


Grind              Med häl i golvet flyttas tå från ena sidan till den andra.


Heel Splits      Fötterna är ihop med tyngden på båda fötternas trampdynor. Vrid hälarna utåt sidorna och tillbaka igen.


Heel Switches En 3 stegskombination som räkans 1&2

                       Sätt fram höger häl snett framåt.

    Sätt ner höger fot bredvid vänster.

    Sätt ut vänster häl snett framåt.


Hold               Stillestånd, ingen rörelse. Samma som Freeze.


Hook              Att korsa ex. höger fot framför vänster knä.


Jazz Box        En stegkombination med 4 viktändringar. Den kan starta med ett steg framåt eller korsande, se Cross.

                      Kallas också för Jazz square

                      1. Korsa höger fot över vänster

                      2. Kliv bakåt med vänster

                      3. Kliv åt sidan med höger

                      4. Kliv framåt med vänster


Kick               Spark framåt med rakt ben.


Knee Pop       Lyft ena eller båda hälarna från golvet genom att böja knäet eller knäna. Sätt hälen eller hälarna ner igen.


Lock Step      Kliv fram på ena foten och dra upp motsatta  foten bakom den. Fötterna är låsta i kors.


Mambo step  Kan göras på både höger och vänster och fram och bak.

                     Kliv fram på ex. höger.

                     Lägg tillbaka vikten på vänster.

                     Sätt höger fot bredvid vänster.


Monterey      En 4 stegskombination som görs på fyra takter.

  1. Sätt ut ex. höger fot till höger.

  2. Dra in höger fot intill vänster samtidigt som du vrider 1/2 varv åt höger.

  3. Sätt ut vänster fot till vänster.

  4. Sätt ned vänster fot intill höger.


Pivot             Se Step Turn.


Point            Peka den fria foten framåt, bakåt, åt sidan eller i kors. Vikten ändras inte.


Rock Step     Ett gungande steg framåt eller bakåt eller i sidled på 2 takter. Man lyfter aldrig ena foten från golvet, viktfördelningen   

                              bör vara ca 70-30.


Rolling Vine Se Grapevine


Rumba box   Ex. åt vänster och framåt, går att göra bakåt och åt höger också.

  1. Kliv till vänster.

  2. Sätt höger fot bredvid vänster.

  3. Kliv fram med vänster.

  4. Håll.

  5. Kliv till höger med höger fot.

  6. Sätt vänster fot bredvid höger.

  7. Kliv bak med höger.

  8. Håll.


Sailor Step   Ungefär som coaster step men lite åt sidan istället. Som en full sjöman.


Scissor         En 3 takts kors manöver som börjar med ett steg till sidan och avslutas med ett korsande steg.

           Exempel:

           1. Kliv till höger med höger fot.

           2. Sätt vänster fot intill höger.

           3. Korsa höger fot över vänster och sätt ner tyngden.


Scoot           En glidande rörelse på den fot du har vikten på, framåt , bakåt eller i sidled. Oftast har man den fria foten i luften men det

                    kan också göras med vikten på båda fötterna.


Scuff           Att svepa hälen mot golvet. "Klacka" gärna i så det låter ordentligt.


Shasse        Se chassé


Shimmy      Axel skakningar, växlande axelrörelse framåt och bakåt i hög fart.


Shuffle        En 3 stegs kombination på 2 takter som kan göras både framåt eller bakåt. Sidledes kallas det även för Chassé.

Exempel:

1. Kliv fram på höger fot

&. Sätt vänster fot intill

2. Kliv fram på höger


Skate         Ett skridsko steg framåt där man vrider tårna inifrån och ut.


Slap           Slå handen på knät eller foten.


Slide          Kliv framåt, bakåt eller åt sidan med ena benet och dra det andra benet intill.


Spin           Se Turns.


Step Turn  Steget görs på två takter.

        Ex. åt vänster

        1. Sätt fram höger fot

        2. Vrid kroppen 1/4 eller 1/2 varv åt vänster, lägg över vikten på vänster fot.


Stomp       Att stampa i golvet med hela foten.


Strut         En rörelse framåt, bakåt eller sidleds på 2 takter.

                 Heel Strut: Sätt hälen fram på första takten. Sätt sedan ner trampdynan på andra takten.

                 Toe Strut: Sätt fram trampdynan på första takten. Sätt sedan ner hälen på takt 2.


Sway        En svajande rörelse med överkroppen från midjan och uppåt till sidan utan att böja sig framåt eller bakåt.


Sweep      Den fria foten sveper framför den andra i en cirkulär rörelse med tårna i kontakt med golvet innan den sättes ner.


Swivel      Med fötterna tillsammans: Flytta tår eller hälar åt samma håll.


Touch       Hälen eller tån rör golvet i en given riktning utan att vikten läggs över på foten.


Tripple Step 3 steg på stället på 2 takter


Turns        En rörelse som används för att byta riktning.

       Olika typer:

       Paddle Turn: En snurr antingen till vänster eller höger där man använder en serie Ball Changes med ¾ av vikten kvar på den

       stödjande foten.

       Exempel:

       1. Kliv på fram på vänster och vrid en ¼ till vänster

       &. Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan

       2. Lägg tillbaka tyngden på vänster fot och vrid en ¼ till vänster

       &. Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan

       Upprepa rörelsen enligt dansbeskrivningen.


       Tripple Turn: En snurr på stället där man tar 3 steg på 2 takter (1&2). Kan både vara ¼, ½, ¾ eller helt varv.


       Spin: En 360º snurr på en fot på stället.


       Spiral Turn: En snurr där man slutar med det fria benet korsande över det stödjande eller med ett kliv framåt.

       Kliv fram på den ena foten och gör en hel snurr i motsatt riktning av den stödjande foten.

       Exempel:

       Kliv fram på höger fot. Snurra ett helt varv på höger trampdyna och sluta med vänster ben korsad över det stödjande   

       högerbenet. Kliv fram på vänster fot.


       Twist Turn: En snurr med utgångspunkt från en ”locked position” (benen korsade), ha tyngden på ena fotens häl och den

       andra fotens trampdyna, vrid sedan runt ett ½ varv i riktning av den bakre foten.

       Exempel:

       Stå med höger fot korsad över vänster. Ha tyngden på vänster fots trampdyna och höger fots häl. Vrid runt ett ½ varv åt

       vänster och sluta med båda fötterna parallella.


Twinkle    1. Korsa vänster över höger.

                2. Kliv till höger med höger fot.

                3. Sätt vänster fot bredvid höger.


Twist        Med båda fötterna ihop, flyttas hälarna i den givna riktningen genom att placera vikten på trampdynorna.


Unwind     En rörelse som börjar med att man korsar den ena foten framför och på motsatta sidan av den andra foten. Sen snurrar man

                 med fötterna på stället och avslutar med fötterna parallellt. En Unwind kan vara antingen ¼, ½ varv om snurren är mer än ett

                 ½ varv kallas det Corkscrew.


Vine         Se Grapevine.


Weave     En stegkombination till höger eller vänster som innehåller 2 eller fler steg åt sidan och 2 eller fler korsande steg. Dom

                korsande stegen är växelvis framför och bakom sidostegen.