Workshopdagar våren 2017

Workshopdagar


april/maj 2017

Under vårterminen 2017 hade vi två måndagar i Kungälv där vi

lärde ut några danser som vi haft tidigare i föreningen.