2018


Vecka 

 

Grundkurs/Nybörjare

Sön 14.00-15.30

Tis 18.00-19.30

Nivå 1

Sön 15.45-17.15

Tis 19.30-21.00

Smurfhits

Sön 17.15-18.45

Nivå 2-3

Sön 19.00-20.30

5 sön

6 tis

6 sön

7 tis

7 sön

8 tis

8 sön

Inställt

Inställt

Inställt

Inställt

9

10

Repetiton

Repetition

Repetition

Repetition

11

12

13

Påsklov

Påsklov

Påsklov

Påsklov

14

15

16

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition


HT 2018 Älvängen

Vecka


Grundkurs/Nyb

Sön 14.00-15.30

Tis 18.00-19.30

Nivå 1

Tis 19.30-21.00

Smurfhits

Sön 15.45-17.15

Nivå 2

Sön 17.30-19.00

Nivå 3

Sön 19.00-20.30

38

39

40

41

Repetition

42

OBS!

Inställt sön

Repetition

Repetition

Inställt

Inställt

Inställt

      Tisdag

43

      Söndag

Tush Push


Repetition

Repetition

Repetition

      Tisdag

44

      Söndag

      Tisdag

45

      Söndag

      Tisdag

46

      Söndag

Repetition

      Tisdag

47

      Söndag

Repetition

48

OBS!

Endast sön

Repetition

---

Repetition

Repetition

Repetition


VT 2018 Kungälv

Vecka

 

 

Grundkurs/Nybörjare

torsdag 18.00-19.30


Nivå 1

torsdag 19.30-21.00

Smurfhits

måndag 18.00-19.30

Nivå 2-3

måndag 19.30-21.00

6

7

8

Inställt

Inställt

9

10

Repetiton

Repetiton

11

Repetiton

Repetition

12 OBS Fredkullasalen

            på torsdagen

13

Påsklov

Påsklov

14

Påsklov

Påsklov

15

16

Repetition

Repetition

17

Repetition

Repetition
     HT 2018 Kungälv

Vecka

Grundkurs/Nybörjare

torsdag 18.00-19.30

Nivå 1

torsdag 19.30-21.00

Nivå 2

måndag 18.00-19.30

Nivå 3

måndag 19.30-21.00

38

39

OBS! Onsdag 26/9 istället för torsdag

40

OBS! Onsdag 3/10 istället för torsdag

41

Repetition

42

Repetition

43

OBS! Endast måndag

Inställt

Inställt

44

Repetition

45

Repetition

46

47

OBS!Måndag i Fredkullasalen

Onsdag 21/11 istället för torsdag

Onsdag

Repetition

Onsdag

Repetition

Fredkullasalen

Repetition

Fredkullasalen

Repetition